O festivale 2016

Preambula

Umenie v Európe sa čoraz viac internacionalizuje. V oblasti hudobno-dramatického divadla pribúdajú inscenačné počiny, ktoré sú spoločným dielom viacerých tvorcov z rôznych krajín – a čoraz frekventovanejšie sú nielen hosťovania súborov v partnerských divadlách, ale aj prenášanie špičkových inscenačných koncepcií na viaceré európske scény, aby sa tieto prezentovali pred čo najširším spektrom publika v rozmanitých kultúrnych centrách i regiónoch Európy. Opera a Balet SND si tento trend uvedomujú a vstupujú do európskeho priestoru s vysokými ambíciami rozvinúť celú sieť takýchto spoluprác, a pritom prezentovať špecifiká slovenského divadelného umenia. Spoločným cieľom je teda ponúknuť autentické kultúrne bohatstvo krajiny a zároveň organicky nadväzovať na bohatú európsku kultúrnu tradíciu, ktorej pozície sú čoraz krehkejšie.

Medzinárodný divadelný festival Eurokontext.sk, ktorý v roku 2016 spoločne pripravujú Opera a Balet SND a prezentujú na ňom okrem svojich najnovších inscenácií pestrú ponuku zahraničných hostí, bude ideálnym priestorom na napĺňanie takýchto zámerov.