O festivale 2016

Vyhodnotenie

Druhý ročník Medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext.sk sa zameral na hudobno-dramatické a tanečné divadlo. Festival od 20. mája do 3. júna 2016 ponúkol 16 predstavení z produkcií rôznych operných domov a baletných scén v Európe vrátane domácich predstavení Opery a Baletu SND. Festival svojou dramaturgickou ponukou a umeleckou kvalitou preukázal perspektívnosť i opodstatnenosť svojej existencie v celoslovenskom kontexte. Z medzinárodného hľadiska ide o projekt, ktorý významným spôsobom vytvára pozitívny obraz o Opere a Balete SND na Slovensku a prináša tak širšiu medzinárodnú umeleckú konfrontáciu.

 

Operná časť


V opernej časti vystúpili popri domácom súbore hostia z Košíc, Brna, Prahy a z Kolína. Programová skladba opernej časti festivalu Eurokontext.sk priniesla rôznorodú ponuku hudobno-dramatického repertoáru, ale aj inscenačných poetík a interpretačných výkonov.

 • Domáci súbor sa predstavil novými inscenáciami, ktoré mali premiéru v aktuálnej sezóne: s Janáčkovou hudobnou drámou Vec Makropulos v hudobnom naštudovaní Ondreja Olosa a v réžii Petra Konwitschného, Così fan tutte W. A. Mozarta v hudobnom naštudovaní Friedricha Haidera a v réžii Marka Weissa, Beethovenovým Fideliom s Jánosom Kovácsom za dirigentským pultom a Martinom Bendikom ako režisérom a operou Simon Boccanegra v inscenácii Mariána Chudovského, pod taktovkou Martina Leginusa.
 • Z repertoárových titulov uviedla Opera SND osobitú inscenáciu Romea a Júlia Charlesa Gounoda v réžii Diega de Breu, v hudobnom naštudovaní Rastislava Štúra.
 • Ako hostia sa predstavili partneri z opery Národného divadla Praha s dvoma inscenáciami. Prvá, komorná, prezentovala diela Dmitrija Šostakoviča Orango a Antiformalistický jarmok pod taktovkou Jana Kučeru v réžii Slávy Daubnerovej. Obe diela majú z pohľadu žánru experimentálny charakter a v spojitosti s obsahovou stránkou predstavujú veľmi originálne historické svedectvo autorovho umeleckého vzdoru v časoch krutej stalinskej diktatúry a kultúrneho dogmatizmu. Inscenácia bola veľmi originálnym, špecifickým dramaturgickým obohatením festivalu.
 • Opera ND v Prahe sa predstavila aj osobitým výkladom Janáčkovej opery Z mŕtveho domu v hudobnom naštudovaní Roberta Jindru v réžii Daniela Špinara. Sugestívna a vizuálne fascinujúca inscenácia poňala dianie za múrmi gulagu, kde sa príbeh odohráva, ako vnútorný svet hrdinov, ktorý ich cez spomienky „bilokuje“ do scén z ich života v minulosti, mimo väzenia.
 • Opera Národného divadla Brno prišla na festival s nevšedným dramaturgickým spojením – v jedinom večere odznelo dielo Epos o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů a Purcellov barokový operný skvost Dido a Aeneas. Tieto dve diela, ktoré vznikli v rozmedzí troch storočí, spája spoločná téma, ktorou je mýtus, a v inscenačnom stvárnení Jiřího Heřmana aj spoločný inscenačný kľúč, klenúci sa od vážneho symbolického výkladu príbehu o Gilgamešovi až po hravé aktualizované stvárnenie osudov starogréckych hrdinov Didony a Aenea. Interpretačným bonusom projektu bolo v prípade barokového diela použitie replík dobových nástrojov a hudobné naštudovanie vynikajúceho českého dirigenta Václava Luksa, reflektujúce tzv. poučenú interpretáciu starej hudby.
 • Projekt Harlequin Restor´d!, realizovaný v spolupráci svetoznámeho slovenského míma Milana Sládka a súboru pre starú hudbu Nel dolce z Kolína, oživil tradíciu starých anglických harlekyniád, pričom sa vracia k starým hudobným materiálom, ktoré tento tvorivý tím objavil v rôznych európskych archívoch a nedávno uviedol vo svetovej premiére.
 • Jedno z riedko uvádzaných operných diel klasickej moderny 20. storočia predviedol na podujatí operný súbor Národného divadla moravsko-sliezskeho v Ostrave. Prokofievova hudobná dráma Ohnivý anjel v hudobnom naštudovaní Jana Kučeru a v réžii Jiřího Nekvasila strhla publikum svojím fascinujúcim hudobno-javiskovým tvarom i viacdimenzionálnym obsahovým výkladom.
 • Opernú festivalovú ponuku 2016 zavŕšil projekt Štátneho divadla Košice so zaujímavým spojením klasiky a súčasnosti. Dvojicu predvedených diel tvorila opera Mozart a Salieri od Nikolaja Rimského-Korsakova a nové dielo súčasného slovenského skladateľa Mariána Lejavu Bohom milovaný. Oba opusy spájala spoločná téma osobnosti W. A. Mozarta, resp. jeho posledných rokov života a vzťahu s Antoniom Salierim. Hudobno-dramatické kvality nového diela, ktoré obstáli i v konfrontácii s overeným klasickým repertoárom, boli veľmi pozitívnym svedectvom o vitalite a koncepčnej pripravenosti domácej hudobno-dramatickej tvorby na Slovensku.

Celkový profil festivalovej ponuky v hudobno-dramatickom žánri definoval z dramaturgického pohľadu kontrast medzi ponukou domácich noviniek, kde dominovala operná klasika, a predstaveniami hosťujúcich divadiel, v ktorých mali určujúcu úlohu diela modernej opernej literatúry, resp. netradičné dramaturgické kombinácie dvoch diel a diela žánrovo alternatívne. Pri hosťujúcich súboroch sa naplnili zámery ponúknuť festivalovému návštevníkovi to, čo absentuje v ponuke usporiadateľa nielen aktuálne, ale i v historickom kontexte jeho repertoáru. Súčasťou opernej zložky festivalu Eurokontext.sk 2016 boli v nadväznosti na vystúpenia hosťujúcich súborov veľmi podnetné rozhovory, resp. diskusie s tvorcami a interpretmi a publikom.

 

Baletná časť


Zámerom vedenia baletného súboru SND bolo predstaviť aj na aktuálnom ročníku festivalu Eurokontext.sk 2016 špičkové tanečné produkcie z Európy v rámci rôznych tanečných štýlov. Balet ponúkol tri svetovo renomované hosťujúce súbory, ktoré doplnil o svoje dve najnovšie inscenácie Slovenské tance – Životy svetiel autorov Petra Breinera a Natálie Horečnej a novinku BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi autorov Šárky Ondrišovej a Petra Grolla.

Baletná festivalová ponuka sa zamerala na čo najširší divácky okruh – žánrovo sa niesla od baletu cez flamenco až po súčasný tanec. Hosťami Baletu SND boli uznávané baletné súbory.

 • Súbor legendárneho choreografa Antonia Gadesa zo Španielska sa na festivale predstavil s dnes už kultovými produkciami španielskeho tanečného odkazu Krvavá svadba a Suita Flamenca.
 • Maďarsko-francúzsky súbor Compagnie Pál Frenák priniesol na dosky SND strhujúce súčasné tanečné divadlo Birdie.
 • Záver festivalu patril dvom večerom, počas ktorých sa na scéne SND opäť s veľkým úspechom predstavil legendárny Eifman Ballet s inscenáciou Anna Karenina – baletným večerom odkrývajúcim nové formy a princípy tanca.