ROMEO A JÚLIA

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

O predstavení

Drame lyrique v piatich dejstvách s prológom vo francúzskom jazyku.

Vytvoriť v opernom žánri rovnocenný pendant shakespearovskej drámy sa podarilo len výnimočne. Géniovi Verdimu k jeho vlastnej spokojnosti až v posledných dvoch stareckých dielach Falstaff a Otello. Francúzski operní skladatelia však vnímali podobné výzvy vyrovnať sa literárno-dramatickým kvalitám veľkých predlôh inak. Viac než o bezprostrednú dramatickosť a vernosť či komplexnosť spracovania im išlo o štýl a ducha hudobného zobrazenia príbehu. A o to, aby hudba svojím najvlastnejším spôsobom, melódiou a formou sui generis vypovedala podstatu zobrazovaného, pričom príklon k výpravnosti divadelného predstavenia bol priam národným rysom divadelnej estetiky.

Charles Gounod, jeden z najúspešnejších francúzskych autorov, to všetko dokumentoval v oboch svojich najväčších dielach: vo Faustovi a Margaréte podľa Goetheho literárnej predlohy i v Romeovi a Júlii podľa alžbetínskeho majstra. Melodická a harmonická krása a emocionálna intenzita sú najsilnejšími argumentmi jeho hudobného pretlmočenia shakespearovského príbehu. Na opernom javisku SND v titule debutoval režisér slovinsko-španielskeho pôvodu Diego De Brea, od ktorého sme právom očakávali prienik do hlbších sfér hudby a jej literárno-dramatických kontextov, scénickú imaginatívnosť, ale rovnako tiež vygradovaný emocionálny rozmer hereckého prejavu protagonistov príbehu. Hudobné dielo naštudoval dirigent Rastislav Štúr.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s prestávkou

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr
Dirigent Rastislav Štúr
Réžia Diego de Brea
Dramaturgia Slavomír Jakubek
Scéna Marko Japelj
Kostýmy Blagoj Micevski
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Juliette Ľubica Vargicová
Gertrude Denisa Šlepkovská
Tybalt Maxim Kutsenko
Pâris Roman Krško
Capulet Sergej Tolstov
Grégorio Ján Ďurčo
Roméo Kyungho Kim
Stéphano Denisa Hamarová
Benvolio Jiří Zouhar
Mercutio Daniel Čapkovič
Otec Laurent Ján Galla
Veronské knieža Juraj Peter

Ceny vstupeniek Kúpiť vstupenky

1.kategória 30 €
2.kategória 20 €
3.kategória 14 €
4.kategória 8 €
Študent, Dôchodca, Držiteľ preukazu ISIC, ITIC, Euro‹26, žiak 50% z ceny vstupenky na miesta 3. a 4.kategórie
ZŤP, ZŤPS 50% z ceny vstupenky na celé hľadisko